Αριθμός Χαρακτήρα Πεπρωμένου – Υπολογισμός

Αριθμός Χαρακτήρα Πεπρωμένου

Ο Αριθμός είναι το κλειδί του κόσμου. Εκδηλώνει την ενεργή παρουσία του σε κάθε πράγμα διότι όλα είναι σε κίνηση, κάθε κίνηση υπόκειται σε ένα νόμο και μια τάξη, των οποίων ο Αριθμός είναι η έκφραση. Όλη η φύση υπακούει σε μια τάξη, επομένως και ο άνθρωπος, ως μικρόκοσμος, υπόκειται στην τάξη αυτή και τη δύναμη του Αριθμού.

Ο Αριθμός Χαρακτήρα Πεπρωμένου, είναι ξεχωριστός για κάθε άνθρωπο και την πορεία της ζωής του. Περιγράφει τα αναπόφευκτα εμπόδια που μοιραία έρχονται στη ζωή μας, αλλά και τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει να παλέψουμε για να εξελιχθούμε. Είναι ουσιαστικά το μονοπάτι της ζωής μας και μας προϊδεάζει για την φύση των δυσκολιών που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Κλασικοί αριθμοί Διπλοί αριθμοί
1 11
2 22
3 33
4
5
6
7
8
9

 


Πώς θα τον υπολογίσω?

Ο υπολογισμός του Αριθμού Χαρακτήρα Πεπρωμένου (Προσωπικός Αριθμός), είναι πολύ εύκολο να υπολογιστεί και απαιτεί την πλήρη ακριβή ημερομηνία γέννησής μας.

Ας δούμε ένα παράδειγμα, για να κατανοήσουμε την διαδικασία υπολογισμού:

  • Έστω ότι η ημερομηνία γέννησής μας είναι 15/11/1975.
  • Προσθέτουμε όλα τα ψηφία μεταξύ τους και προκύπτει το εξής αποτέλεσμα: 1+5+1+1+1+9+7+5=3

Συνεπώς ο Αριθμός Χαρακτήρα Πεπρωμένου είναι ο Αριθμός 3!

Και αφού έχουμε υπολογίσει σωστά και πλέον γνωρίζουμε τον Αριθμό Πεπρωμένου μας, με βάσει τον παραπάνω πίνακα, ακούμε τις προβλέψεις για τον Αριθμό που μας αντιστοιχεί.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως, εάν είστε ένας εκ των διπλών Αριθμών θα πρέπει να παρακολουθείτε τις προβλέψεις για δύο (2) Αριθμούς. Για παράδειγμα, εάν σας έχει προκύψει ο Αριθμός Χαρακτήρα Πεπρωμένου 33, αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι προβλέψεις που σας αφορούν σχετίζονται με τον Αριθμό 3 αλλά και τον Αριθμό 6 (3+3).